เคลือบพลาสติกเงา/ด้าน : เรามีวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ฟิลม์เงา, ฟิลม์ด้าน, ฟิลม์โฮโลแกรม(ลายรุ้ง), ฟิลม์แมทเทลไลท์ รวมไปถึงความหนาไมคอน ชนิดของฟิลม์ ทางเราก็มีให้เลือกเช่นกัน อีกทั้ง เรื่องของการยึดติด กาวทางเราก็มีทั้ง2ระบบ โซเว้นท์ หรือ วอเตอร์เบส ซึ่งทำให้ทางเราสามารถตอบสนอง หรือ แก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างถูกจุด

 

 
     
English | ภาษาไทย